ค้นหาเบอร์

คาถามหามงคล คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดคาถาศักสิทธิ์ ที่สามารถสวดได้ทุกที่ ทุกเวลา สวดก่อนทำงาน ทำงานราบรื่นสำเร็จ สวดก่อนนอน หลับสบายคลายกังวล สวดในใจ สวดออกเสียง ได้หมดตามแต่ท่านสะดวก

หากสวดเป็นประจำ เสริมมงคล ทุกด้าน ยิ่งสวดบ่อย เป็นประจำ จะยิ่งดี  ขจัดภัยภูติผี คุณไสยมลาย ศัตรูที่มีห่างหาย สิ่งร้ายกลายเป็นดี เสริมเมตามหานิยม เสริมโชคลาภ บารมี

ใครมีเรื่องติดขัด สวดแล้วอธิฐาน ช่วยให้สิ่งต่างๆราบรื่นในเร็ววัน

ใครที่ดีอยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองและคนรอบข้างยิ่งๆขึ้นไป

ใครนอนไม่หลับ สวด 3 จบ ช่วยให้หลับสบายแน่นอน

 

 

คาถาชินบัญชร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3จบ)


ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง  ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง

อัตถิ กาเย กายะญายะ  เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิ โส ภะคภวา ยะมะ ราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ


  ๑.ชะยา สะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา


  ๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา


 ๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะ คุณากะโร


 ๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก


 ๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก


 ๖.เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภีโต มุนิ ปุงคะโว


 ๗.กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวา ทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร


 ๘.ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสี วะลี

เถรา ปัญจะอิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ


 ๙.เสสาสีติ มะหา เถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอตาสีติ มะหา เถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา


 ๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชะคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง


 ๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา


 ๑๒.ชินา ณา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตา ทิสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา


 ๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร


 ๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสา สะภา


 ๑๕.อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

(กราบ)